Бивш вратар на Гана е бил подкупен, за играе симулативно

TV Evropa