Съдът по правата на човека реши за боядисания паметник на партизаните

Твоят ден