Поставят дефибрилатори на публични места в София за оказване на първа помощ

TV Evropa