В Русия: "Това тук е краят на света"

"Живея съвсем сам в това село. Всички други вече са на небето": Рафкат Абзалов е последният жител на Кирило-Кармазан. Над 20 хиляди населени места в Русия са напълно безлюдни. Вижте как живее самотният старец:

Deutsche Welle