РЕСУРСИ ОТ ОТПАДЪЦИ: Депозитната система би довела до 90% събираемост на опаковките

РЕСУРСИ ОТ ОТПАДЪЦИ: Депозитната система би довела до 90% събираемост на опаковките

Nova News