S U P R A Grand Final !!! Drift Tigers - Началото!

http://www.facebook.com/StudioRedTeam
Официалното представяне на колата на Красимир Стефанов за сезон 2013 г. Датата е 12 април 2013 г.

redteam