Проф. Владов: Имаме два донора на 1 милион души население

България е на последно място в ЕС по брой на трансплантациите

Твоят ден