Пред Камбуров се открива възможност за нов рекорд

gongbg