Просякът с "G" класата...

Това е една кратка история, с която ще се опитам да ви разсмея. facebook.com/rmediavlog

rmedia