"Тренд": При нови избори – 8 формации в парламента