Вълкът живее в теб!

The wolf lives in you![[The Lion King]]

simbaa_