Светлан Кондев: Не се оправдаваме, но и съдийските отсъждания повлияха

gongbg