Газовите хранилища в Германия - пълни на 62%

Газовите хранилища в Германия - пълни на 62%

Nova News