Гайди, уиски, хагис... и поезия - „На кафе (25.01.2022)

На кафе