Няма такова бягство! [смях]

Студент решава да си го върне на съквартиранта си (руснак на обменни начала), като му погоди малък номер. Планът за бягство на руснака обаче е велик. Хвърли лампата. Вземи принтера. Него къде да го хвърля?? Прозореца! БЯГАЙ!

vesirudi