Втори ден протести на превозвачите в Пловдив

Твоят ден