Производител: Цената на хляба ще достигне 3 лева

Твоят ден