Георги Свиленски: Хората очакват решения в техен интерес

Георги Свиленски: Хората очакват решения в техен интерес