Ваксинират всички от понеделник до четвъртък, възрастните - с приоритет

TV Evropa