Възрастни китайци се упражняват, висейки от дървета само на врата си - „На кафе” (14.06.2021)

Възрастни китайци се упражняват, висейки от дървета само на врата си - „На кафе” (14.06.2021)

На кафе