VBox7 logo

Провадийско плато -скален манастир св Георги

97 17.12.2019 Инфо

В западния край на Провадийското плато недалече от с. Петров дол се намира скалният манастир св Георги.