Моделът 1:1 - електронните устройства изцяло заместват учебниците

Nova News