Мориентес за впечатленията му от срещи с български футболисти

gong