Вернер се отчете с пропуск от бялата точка

gong_bg