Голям, по - голям, най - голям- Бент

Голям, по - голям, най - голям- Бент

profesional1999