Жертва на домашно насилие с разказ за преживения тормоз