Панди-тризнаци навършиха 100 дни

Нито една от предишните тройки не оцеля толкова време в пълен състав