"Жената" - една изложба на Диана Димитрова

Твоят ден