“Театрален антракт”: Фотоизложба на жени, недокоснати от годините

Nova News