Центърът по хематология приема дарители на кръв и в празничните дни