Александър Томаш: Трябва да привлечем много футболисти

gongbg