"Черните лебеди" от уикенда, треньорските проблеми и оставки"