Отчита се поевтиняане на зеленчуците с появата на първите количества родно производство

Събуди се