Какви са вариантите за родителите на неприетите в ясли и градини деца

Какви са вариантите за родителите на неприетите в ясли и градини деца