Жотева: Редица български медии получават заплащане от Русия, санкции са невъзможни