Диагноза с Ифандиев. Русия против България. Отношения Россия против Болгария - Стоян Трендафилов

Публикуван на 12.02.2015 г.
Последното появяване на екран на историка познавач на руската история - Стоян Трендафилов в предаването Диагноза с Георги Ифандиев - декември 2011 г.
В това предаване Стоян Трендафилов коментира подлото и коварно поведение на Русия срещу България през вековете.

delfini