Без контакт: Летище в САЩ "нае" робот за безопасна доставка на храна - На кафе (25.02.2021)

Без контакт: Летище в САЩ "нае" робот за безопасна доставка на храна - На кафе (25.02.2021)

На кафе