Американската форма на управление

Това клипче е изключително ценно за самообразование. Въпреки че е правено за американци, то се отнася и за нас. България също се води за република. Решете сами дали наистина е такава.

libertyfreak