Масово плащат на ръка на сезонните работници по Черноморието - Новините на Нова

Сезонните работници по Черноморието масово се наемат на минимална за позицията работна заплата. Останалата част от парите се плащат "на ръка". Това са установили при проверките си от Инспекцията по труда - Новините на Нова 02.07.2014 г.

Новините на NOVA