Спад в оборота на търговските обекти след въвеждане на зелените сертификати

Твоят ден