Мъж от Врачанско е бил отвлечен и изведен в чужбина с цел просия?

Мъж от Врачанско е бил отвлечен и изведен в чужбина с цел просия?