Да погледнеш България от високо

Клип "гледа" земята отгоре.