Безнадеждното чакане пред бодливата тел събуди надеждата

Могат ли стените по границата да паднат със сила?