ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с това входно ниво за 5 клас?

8 699 28.08.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Ако похлупим запалена свещ с чаша, пламъкът угасва, защото чашата:

Въпрос 2 / 5

12 кг 28 г са равни на:

Въпрос 3 / 5

По високите планински върхове растат:

Въпрос 4 / 5

Вдлъбната форма на релефа, разположена под морското ниво е:

Въпрос 5 / 5

Какво е по цел на изказването изречението: Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре.

Още от Пробвай се