ТЕСТ: Какво знаеш за традициите на най-големите български празници?

9 091 22.10.2021

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

След кой православен празник народът смята, че идва зимата?

Въпрос 2 / 5

На кой празник по традиция се вади кръст от ледените води на реката?

Въпрос 3 / 5

За кой християнски празник народът знае, че морето взима най-много жертви?

Въпрос 4 / 5

Кой светец е покровител на пчеларите?

Въпрос 5 / 5

Кои пости са най-дългите през годината?

Още от Пробвай се