Роксана, която не познаваме! За децата ѝ, връзката с родителите и отговорността да пееш за политици