aafrodita

Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
cool
Инфо