aarmageddon

border=0>

На ЗеМяТа КрЪв Се ЛеЕ,
и СмЪрТтА зЛоВеЩо ПеЕ,
пАдАт ЧеРеПи И кОсТи,
СмЪрТ зА вСиЧкИ чАлГи ПрОсТи,
РаЗцЕпВа Се ЗеМяТа
И дОкАрВа СаТаНаТа,
ДяВоЛа ЗлОвЕщО пСуВа:
ХеВи МеТъЛ Ще ЦаРуВа!┏━━━┓┏┓╋┏┓┏━━━┓┏━━━┓┏┓╋╋┏┓
┃┏━┓┃┃┃╋┃┃┃┏━┓┃┗┓┏┓┃┃┗┓┏┛┃
┃┗━━┓┃┗━┛┃┃┃╋┃┃╋┃┃┃┃┗┓┗┛┏
┗━━┓┃┃┏━┓┃┃┗━┛┃╋┃┃┃┃╋┗┓┏┛
┃┗━┛┃┃┃╋┃┃┃┏━┓┃┏┛┗┛┃╋╋┃┃
┗━━━┛┗┛╋┗┛┗┛╋┗┛┗━━━┛╋╋┗┛
Инфо