adakadasa

Душата ми е музика
душата ми е красота
душата ми е приказка
в която живее света.
cool
Инфо