alexbornaz

​​ ​​ ​​ ​​ ​​Една велика мъдрост гласеше ... забравих какво точно беше!

Ще съберем компонентите отново, с теглото им точно, Те истината тъй
до Теб ще доведат. След разтварянето сублимирай бързо, калцинирай и усърдно също дестилирай, коагулирай, а после пък фиксирай. И в един съд оцветявай. Тъй лекарство за люде и метали ще получиш, за да оздравеят според нуждата си всички. "Златен трактат за Философския Камък" 1625 г.

Хронични/рецидивиращи заболявания:третичен(необратим) стадий на наглост;мелманска хълцавица породена от остра афелиноза (липса на котешко в организма); субстанциална шмоцола (внезапно и неодържимо пощракляване за непредвидим период от време) ..

cool pro
Инфо